Privacy statement

Jouw privacy is voor Verrasdag.nl van groot belang. Lees ons beleid over privacy en cookies.

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING VERRASDAG.NL

Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:  

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;  

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;  

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;  

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;  

 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

 

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Verrasdag.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Verrasdag.nl. 

 

AFHANDELEN BESTELLING

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, IP-adres en – indien van toepassing – relevante medische informatie die nodig is rekening mee te houden bij het samenstelling van de juiste verrassing. Deze informatie hebben wij nodig om het contract dat we met je sluiten, goed uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.  

 

VERSTREKKEN AAN DERDEN

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Verrasdag.nl deelt de naam en contactgegevens van de betrokkene met partners die onderdeel van een verrassing zijn, zoals restaurants, overnachtingsplekken en evenementenorganisatoren. De grondslag hiervoor is de uitvoering van onze overeenkomst. 

 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de onze diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Wij delen persoonsgegevens bijvoorbeeld met onze ICT hosting leverancier om jouw gegevens veilig op te bergen. Ook dit bedrijf werkt in overeenstemming met de AVG. Verrasdag.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. 

 

CONTACT

Via onze contactpagina kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, woonplaats, e-mailadres, geslacht en IP-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en maximaal 24 maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. 

 

RECLAME 

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Wanneer we dat via een nieuwsbrief doen, kun je ieder moment bezwaar maken tegen onze reclame. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. 

 

WEBSITE 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. 

 

COOKIES

Ons bedrijf gebruikt alleen geanonimiseerde cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.   Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. 

 

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij in ieder geval de volgende maatregelen:  

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord  

 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten voor toegang bescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn  

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert 

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven. 

 

JOUW RECHTEN

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Je hebt de volgende rechten:  

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen  

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben  

 • het laten corrigeren van fouten  

 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens  

 • intrekken van toestemming  

 • een bepaalde verwerking beperken 

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik   

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

 

KLACHT INDIENEN

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar info@verrasdag.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

CONTACTGEGEVENS 

Verrasdag.nl

Arkelstraat 37J

4201 KB Gorinchem

info@verrasdag.nl 

06-42849307

KvK nummer: 78677173

Btw-identificatienummer: NL861491920B01